Proiect „Comorile umane vii din regiunea transfrontalieră”

În 2018, Asociația „Fondul din Vidin „Centre Comunitare“, ca partener principal a început implementarea proiectului „Comorile umane vii din regiunea transfrontalieră” (The Living human treasures of the cross-border region), cu cod ROBG – 581, finanțat de UE prin FEDR în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră „INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020”. Asociația a făcut parteneriat cu Mun. Cetate – România, Durata sa este de un an (11.07.2018 – 10.07.2019). Bugetul total este de 173.902,36 EUR, din care 147.817,00 EUR sunt furnizați de FEDR. Obiectivul general al acestui proiect este promovarea și păstrarea patrimoniului cultural unic intangibil al regiunii transfrontaliere și dezvoltarea potențialului său turistic.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

  • Studiu privind „comorile umane vii” din regiunea transfrontalieră

Studiul, realizat în fața comorilor umane vii ale regiunii, a dezvăluit o parte din potențialul regiunii în domeniul patrimoniului cultural intangibil și a făcut posibilă elaborarea unui document. Un document care prezintă măsuri concrete și eficiente pentru a utiliza resursa pentru dezvoltarea turismului și pentru a îmbunătăți viața comunităților locale. Studiul a fost subcontractat, iar criteriile aplicate au urmat criteriile elaborate de Institutul de Folclor de la Academia Bulgară de Științe și Direcția Politică Culturală a Ministerului Culturii pentru deținătorii patrimoniului cultural imaterial din Bulgaria, precum și criteriile stabilite în România.

  • Dezvoltarea unei strategii comune pentru conservarea, dezvoltarea și promovarea moștenirii culturale necorporale a regiunii transfrontaliere Vidin – Dolj

Documentul de strategie prezintă principalele puncte pentru păstrarea moștenirii culturale necorporale, prezintă principalele organizații și instituții și responsabilitățile acestora pentru conservarea și transferul comorilor umane vii din regiune și posibilitățile de utilizare lor ca resursă turistică. Proiectul de strategie a fost discutat public. Două grupuri de focus au fost realizate în România, județul Dolj și două grupuri de focus în Bulgaria, în regiunea Vidin. Baza de date creată, care conține deținătorii patrimoniului cultural intangibil a fost utilizată pentru a crea „Catalogul comorilor umane vii din regiunea transfrontalieră”, disponibil pe site-ul web al proiectului. Cele mai atractive și interesante pentru atragerea turiștilor sunt incluse în itinerarul turistic și în catalogul elaborat al „Comorilor umane vii”.  Puteți vedea strategia dezvoltată pe site în secțiunea „produse”.

  • Dezvoltarea și desfășurarea unui ciclu de pregătire specială pentru deținătorii patrimoniului cultural necorporabil (șase în total – trei în România și trei în Bulgaria)

Primele patru instruiri au avut ca scop special dezvoltarea competențelor și facilitarea pregătirii și depunerii cererilor în conformitate cu UNESCO și sistemele naționale ale ambelor țări. În decembrie 2018 au avut loc două antrenamente de două zile la Vidin, Bulgaria. Cele două antrenamente de două zile din România au avut loc la Calafat în mai 2019. Aceste instruiri le-au oferit deținătorilor patrimoniului cultural imaterial, precum și organizațiilor care le reprezintă, posibilitatea de a-și crește capacitatea de a se pregăti cu succes pentru aplicarea în cadrul sistemelor lor naționale de comori vii umane. După pregătirile specializate pentru pregătirea cererilor de participare la Sistemele Naționale, s-au organizat două traininguri generale. Fiecare antrenament va avea loc în termen de trei zile.

  • Dezvoltarea unui nou traseu turistic „Comorile umane vii din regiunea transfrontalieră”

Pe baza informațiilor furnizate în timpul instruirilor, participanții și-au prezentat ideile pentru itinerariul turistic, propunând destinații și identificând resurse turistice atractive din regiune. Dezvoltarea traseului turistic a avut în vedere infrastructura turistică existentă în regiunea transfrontalieră. Traseul creat a oferit o nouă privire asupra celor mai mari active ale regiunii, și anume oamenii. Oamenii care au cunoștințe, înțelepciune, abilități transmise din generație în generație. Traseul turistic este disponibil pe site-ul web al proiectului.

  • Evenimente promoționale și creare de site-ul web pentru proiect

Informarie despre proiectului și măsurile de publicitate au fost implementate pe toată perioada proiectului și includeau: aprobarea planului de comunicare, publicații în presa scrisă și electronică locală și regională, organizarea a 4 conferințe de presă (inițiale și finale în România și Bulgaria) producția și distribuirea materialelor publicitare. În cadrul proiectului, a fost creat un site web care oferă informații despre Programul de finanțare, proiectul, informații despre studiu, traseul turistic creat și strategia.

  • Organizarea de festivaluri “Comorile umane vii” – 1 în Bulgaria și 1 în România

Ca urmare a studiului comorilor umane vii în regiunea transfrontalieră, a fost creată o bază de date care să includă deținătorii de patrimoniu cultural intangibil din regiune, incluși și care nu sunt incluși în listele ambelor țări. Pentru a prezenta această resursă unică, au fost organizate două festivaluri în Bulgaria și unul în România. La festivalul din orașul Vidin, care a avut loc în iunie 2019, au participat transportatori individuali și de grup, reprezentanți din categoriile de patrimoniu cultural imaterial: ritualuri și sărbători tradiționale, activități casnice și mijloace de trai, dansuri tradiționale și jocuri tradiționale pentru copii din ambele regiuni. Festivalul din Cetate a avut loc la sfârșitul lunii iunie 2019 și a inclus mai mult de 200 de deținători de patrimoniu cultural imaterial din următoarele categorii: povestirea tradițională, cântarea și jocul tradițional, meșteșugurile și medicina tradițională.

  • Crearea unui film informativ și a unui catalog „Comorile vii umane

Festivalul a fost înregistrat și face parte din film, care prezintă patrimoniul cultural intangibil al regiunii, care este pus la dispoziția operatorilor de turism din ambele țări, autorități locale, mass-media și instituții culturale și este încărcat pe site-ul web al proiectului. Filmul prezintă proiectul, sistemul comorilor umane vii, unele dintre „comorile umane vii” identificate în studiu, precum și festivalurile. Puteți vedea filmul informațional dezvoltat și catalogul „Comorile umane vii” pe site-ul web în secțiunea „Produse”.

Implementarea proiectului a contribuit la promovarea patrimoniului cultural unic intangibil, bogat în regiunea transfrontalieră și demonstrează potențialul enorm pe care acest patrimoniu îl are ca resursă turistică. Au fost create și integrate 5 produse turistice și a fost elaborată o strategie pentru valorificarea patrimoniului cultural imaterial.  Organizarea ambelor festivaluri a crescut cu 700 numărul de nopți în regiunea transfrontalieră și a contribuit la promovarea produselor turistice create în cadrul proiectului.