Strategie pentru conservarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural necorporabil în regiunea transfrontalieră Vidin – Dolj

Strategie pentru conservarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural necorporabil în regiunea transfrontalieră Vidin – Dolj
Joint_Strategy_RO

Catalog

Traseu Turistic

MĂSURI DE INFORMAȚIE ȘI PUBLICITATE A PROIECTULUI

Informarea despre proiect și măsurile de publicitate au fost implementate pe toată perioada proiectului și includ: aprobarea planului de comunicare, publicații în presa scrisă și electronică locală și regională, organizarea a 4 conferințe de presă (inițiale și finale în România și Bulgaria), producția și distribuirea materialelor publicitare.

În cadrul proiectului au fost dezvoltate următoarele materiale promoționale:

  • Logo-ul proiectului a fost dezvoltat
  • Banner / roll up
  • Foldere de carton
  • Caiet cu spirală
  • Pliante А4
  • Postere
  • Catalog  “Comorile umane vii”– 100 de bucăți
  • Modele din plastic pentru fotografii turistice

În cadrul proiectului a fost creat un site web care oferă informații despre proiect, informații despre studiu, traseul turistic creat și strategie.

A fost realizat un film promoțional care prezintă proiectul, sistemul comorilor umane vii, parte din „Comorile umane vii” identificate și festivalurile organizate.

O strategie pentru conservarea, dezvoltarea și promovarea moștenirii culturale necorporale în regiunea transfrontalieră Vidin – Dolj, a fost elaborata in cadrul proiectului „Comorile umane vii din regiunea transfrontalieră” (The Living human treasures of the cross-border region), cu cod ROBG – 581, finanțat de UE prin FEDR în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră „INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020”.

Video despre proiectul de resurse umane vii